Voor eenvoudige en snelle installatie op een geëgaliseerde ondergrond. Niet meer klikken en lijmen, enkel neerleggen.

Serie

Uitvoering

Naam

Slijtagelaag

Dikte

Breedte

Lengte

LL LooseLay Premium 0,55 mm 5 mm 228,6 mm 1219,2 mm